Publicacions

En premsa
“Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia

En revisió
“Unexpected passive participles from prepositional verbs in Romance.” Empirical Approaches to Linguistic Theory. Brill.

2018
“Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174:
http://pamsa.cat/pamsa/colleccions/Estudis-de-Llengua-i-Literatura-Catalanes/Homenatge-a-Kalman-Faluba-2.html  

2017
“Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155 – 180: http://dx.doi.org/10.7557/1.6.2.4274

Ressenya de Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60:
https://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/319977