Publicacions

En premsa
“Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia

2018
“Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174:
http://pamsa.cat/pamsa/colleccions/Estudis-de-Llengua-i-Literatura-Catalanes/Homenatge-a-Kalman-Faluba-2.html  

2017
“Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155 – 180: http://dx.doi.org/10.7557/1.6.2.4274

Ressenya de Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60:
https://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/319977